Zasady i warunki

Witamy na onmafo.com

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej onmafo, znajdującej się pod adresem https://onmafo.com/.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z onmafo.com, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie internetowej i zgodna z warunkami Firmy. Terminy „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka
Używamy plików cookie. Wchodząc na onmafo.com, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności onmafo.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, onmafo i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na onmafo.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z onmafo.com na własny użytek z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiał z onmafo.com
Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z onmafo.com
Reprodukcja, kopiowanie lub kopiowanie materiałów z onmafo.com
Redystrybuuj treści z onmafo.com
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy darmowego Generatora Regulaminu.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. onmafo nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii onmafo, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, onmafo nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub publikowania i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie. stronie internetowej.

onmafo zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.
Niniejszym udzielasz firmie onmafo niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści
Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje prasowe;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; oraz
Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
witryny społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
księgowość,